Ho Nguyen Manh Quan

Newbie 1 Reputation points Help-d956b624e3a70f299ff60fb4f6e79359

About me

Tôi là Hồ Nguyễn Mạnh Quân, tôi là CEO và là tác giả nội dung tại công ty CPĐT CÔNG NGHỆ SẠCH SACOTEC kinh doanh các sản phẩm liên quan đến nông nghiệp hữu cơ. Địa chỉ Số 12, đường số 14, phường Bình An, Quận 2, Tp. HCM Phone 0937558672 Mail manhquanhonguyen@gmail.com

Send me a message

All News

Details

Find me at: www.completelynovel.com/ho-nguyen-manh-quan

My Website: https://biosacotec.co...

Interests Nông nghiệp hữu cơ and Phân bón hữu cơ