Diep Minh Minh

Newbie 2 Reputation points Help-d956b624e3a70f299ff60fb4f6e79359

About me

Tôi là Diệp Minh Minh, tôi là chuyên viên Marketing, và là tác giả nội dung tại công ty CPĐT CÔNG NGHỆ SẠCH Sacotec kinh doanh các sản phẩm liên quan đến nông nghiệp hữu cơ. Địa chỉ Chung cư Celadon City, 36 Bờ Bao Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP. HCM Phone 0976211937 Mail minhdiep.biosacotec@gmail.com

Send me a message

All News

 • Diep Minh Minh
  Votes
  Diep Minh Minh likes the reader Massageishealthy care
 • Diep Minh Minh
  Votes
  Diep Minh Minh likes the reader Massageishealthy care
 • Details

  Find me at: www.completelynovel.com/diep-minh-minh

  My Website: https://biosacotec.co...

  Interests Phân bón hữu cơ and Thực phẩm sạch